Mide İlaçları Böbrek Yetmezliği Yapar(MI)

Gösterim: 7774

MİDE İLAÇLARININ %96 ORANINDA ‘BÖBREK YETMEZLİĞİ’ YAPTIĞI HABERLERİ DOĞRU DEĞİLDİR!

Türk Gastroenteroloji Derneği, son günlerde medyada yer alan mide asit salgılanmasını engelleyen (Proton Pompası İnhibitörü) ilaçların böbrek yetmezliği yaptığı konusundaki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

bobrekppiJAMA Intern Med. Dergisinin 2016 yılında yayınlanan bir çalışmanın sonuçları “mide asit salgılanmasını engelleyen, bilimsel ismiyle proton pompası inhibitörü (PPİ) ilaçları beş yıl boyunca kullananlarda kronik böbrek hastalığına yakalanma riskleri %28 ve böbrek rahatsızlığı yaşama olasılıkları %96 artmaktadır” şeklinde kitle iletişim araçlarına yansımıştır. Bu haberlere cevap olarak Türk Gastroenteroloji Derneği’nin görüşü aşağıda sunulmuştur.

2015 yılında ülkemizde 60.000.000 kutu PPİ kullanılmıştır. Bu rakam 2012 yılında 48.000.000 kutudur. Bu ilaçlar ülkemizin en sık rastlanan bir grup ve çoğu müzmin hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlar arasında gastroözofageal reflü hastalığı (erişkinlerin %23’ü), dispepsi adı verilen mide rahatsızlıkları (erişkinlerin %10’u), mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri, romatizmal ağrı kesicilerin (nonsteroid antiinflamatuarlar) midede oluşturduğu yan etkiler sayılabilir. Üst sindirim sistemi kanamalarında hayat kurtarıcı rolleri vardır.

PPİ çok sayıda yan etkiye neden olmakla suçlanmış ve yıllar içerisinde bu iddiaların çoğundan “beraat” etmiş veya bu yan etkilerin sanıldığı kadar önemli olmadığı anlaşılmıştır. Örneğin, osteoporoz ve kemiklerde kırık riskini artırdıkları bilinmekle birlikte bu risk çok düşüktür. Türkiye reflü uzlaşı raporunda bu durumların varlığında dahi PPİ kesilmemesi fakat osteoporozun tedavi edilmesi önerilmektedir, çünkü risk çok düşüktür.

Aynı durum böbrek yetmezliği çalışması için de geçerlidir. Bu çalışmada çok sayıda sorgulanacak husus vardır ve yazarlar da bunu açıkça belirtmişlerdir. %96 rakamı istatistiksel bir türetmedir, doğru değildir ve konu ileri derecede abartılmıştır. Çoğunluğu yaşlı olan çalışma grubunda PPİ ilaçları zaten böbrek yetmezliği yönünden riskli hastalar kullanmaktadır. Bu hastalar çok sayıda yandaş ilaç da almaktadır. Bir grup hasta çalışma öncesinde de bu ilaçları almaktadır fakat bu konu değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Çok sayıda yöntemsel sorunu barındıran tek bir çalışmadan yola çıkılarak abartılı sonuçlara ulaşılmamalıdır.

Sonuç olarak PPİ mide asit salgısının rol oynadığı hastalıkların tedavisinde “altın standart” ilaçlardır. Hastalarımızın bu haberler nedeniyle ilaçlarını kesmeleri geri dönüşü olanaksız zararlara yol açabilir.

Önerilerimiz tüm ilaçların kullanımında önerilenler ile aynıdır;

  1. Doktorunuza danışmadan PPİ kullanmayınız
  2. Gereksiz nedenlerle ve uzun süreli PPİ kullanımından kaçınınız
  3. Tek bir çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak doktorunuza danışmadan ilacı kesmeyiniz.

Türk Gastroenteroloji Derneği sindirim sistemi sorunlarınızda sizlere en doğru bilgileri en kısa sürede verecektir. Unutmayın; sindirim sistemi ile ilgili tüm sorularınızı size en yakın Gastroenteroloji Uzmanına danışabilirsiniz.

Türk Gastroenteroloji Derneği adına,

Prof. Dr. Serhat Bor

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak: Türk Gastroenteroloji Derneği Web Sayfası

İlişkili Yazılar