Gastroskopi niçin yapılır?

gastroskopi nicinBazı yakınma durumlarında ayırıcı tanı için gastroskopi yapılması gereklidir.

 • Hastada kanlı ve/veya kahverenkte kusma olması, birlikte veya kusma olmaksızın siyah renkte cıvık, zift gibi dışkılama olması
 • Sebebi anlaşılamayan karın ağrıları
 • Yutkunma zorluğu, yutma güçlüğü veya yemek borusunun tıkanmasını düşündürecek bulgular
 • Israrlı bulantı ve/veya kusma
 • Uzun süre geçmeyen ishal
 • Sebebi belirlenemeyen anlamlı kilo kaybı (son altı ayda vücut ağırlığının %10'undan fazlasının kaybı)
 • Mide ülseri takibi
 • Tümör kuşkusu
 • Tümör nedeniyle mide ameliyatı geçiren kişilerin takibi

Gastroskopi tanısal yapılabileceği gibi tedavi amaçlı da yapılabilir.

 • Midedeki küçük yüzeyel kitlelerin veya poliplerin endoskopik olarak çıkarılması
 • Kanama durumlarında kanama odağının saptanarak buraya kanamayı durdurucu endoskopik tedavilerin uygulanması
 • Yemek borusundan gıdanın geçişine veya midenin boşalmasına engel olan durumlarda buralara stent yerleştirilerek geçişin sağlanması
 • Darlıkların balon veya buji yardımıyla genişletilmesi
 • Yutma refleksi kaybolan kişilerde (örneğin inmeye bağlı) sindirim sistemi ile beslenmenin sağlanabilmesi için PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) açılması
 • Pankreasta oluşan büyük psödokistlerin boşaltılması (kistogastrostomi)

İlişkili Yazılar

Free Joomla templates by Ltheme