Kolonoskopi niçin yapılır?

gastroskopi nicinBazı yakınma durumlarında ayırıcı tanı için kolonoskopi yapılması gereklidir.

 • Dışkı renk ve kıvamında ani değişiklikler (siyah renkte cıvık, zift gibi dışkılama olması, vişne çürüğü görünümünde dışkılama, kanlı dışkılama, anüsten kan gelmesi)
 • İleri yaşta (~40 yaş sonrası) ortaya çıkan bağlı kansızlık (özellikle demir eksikliğine bağlı) saptanması
 • Dışkılama alışkanlığında değişme (uzun süre geçmeyen ishal veya yakın zamanda ortaya çıkan ve devam eden kabızlık)
 • Sebebi anlaşılamayan karın ağrıları
 • Israrlı bulantı ve/veya kusma
 • Sebebi belirlenemeyen anlamlı kilo kaybı (son altı ayda vücut ağırlığının %10'undan fazlasının kaybı)
 • Tümör kuşkusu
 • Daha önce polip çıkarılmış olan hastalarda tekrar polip oluşup oluşmadığının kontrolü
 • Ameliyat olmuş kişilerde ameliyat sırasında yapılan bağlantı (anastomoz) yerlerinin ilerleyen zamanda kontrolü

 

Kolon kanseri tarama programı

Kolon kanseri veya rektum kanserinin erken tanısı için 45-50 yaş civarında yakınma olmasa dahi kolonoskopi yapılması önerilir. Sonrasında 5 yıllık takiplerin yapılmasında yarar vardır. Birinci ve ikinci derece akrabalarında kolon kanseri saptanmış kişilerde bu tarama daha da önemlidir ve ihmal edilmemelidir. Kolon kanseri saptanan kişi 60 yaşından daha genç ise, saptanan yaşın 10 yıl öncesinden başlayarak taramaların yapılması önerilir. Örneğin bir kişide 40 yaşında kolon kanseri saptandıysa, kardeşleri, çocukları hiç bir yakınmaları olmasa bile, 30 yaşından itibaren tarama programına alınmalıdır.

 

Kolonoskopi tanısal yapılabileceği gibi tedavi amaçlı da yapılabilir.

 • Kalın bağırsaktaki küçük yüzeyel kitlelerin veya poliplerin endoskopik olarak çıkarılması (polipektomi)
 • Kanama durumlarında kanama odağının saptanarak buraya kanamayı durdurucu endoskopik tedavilerin uygulanması
 • Kalın bağırsağı tıkayacak kadar ileri evre kanserlerde tıkanıklığı açmak için buraya stent yerleştirilerek geçişin sağlanması
 • Darlıkların balon yardımıyla genişletilmesi

İlişkili Yazılar

Free Joomla templates by Ltheme